Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen.

Projektet erbjuder projektet företag stöd och rådgivning för en hållbar omställning. Även möjligheten att skapa nya samverkskanaler, för en hållbar besöksnäring i Sörmland.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen

Uppdragsgivare

Tillväxtverket

Period

2021-03-01 – 2022-04-30

Projektledare

Henrik Steberg

Kontaktuppgifter

henrik@stua.se
0155-22 27 72

Projektet förbättrar och stöttar företagen i besöksnäringen genom en hållbar omställning. Här ska fler affärer med nya kundgrupper göras genom att arbeta med strategisk affärs – och produktutveckling.

Detta skapar fler möjligheter för besöksnäringen och för Sörmland som destination. Företagen erbjuds rådgivning kring att arbeta med produktutveckling och digitalisering ur ett destinations – och marknadsperspektiv, med fokus att koppla utbudet mot efterfrågan.

Målet är att stärka besöksnäringens förmåga till en hållbar omställning och därmed öka företagens konkurrenskraft. Genom att ta fram nya produkter som är anpassade för nya marknader, målgrupper och resmönster. Projektet vänder sig till företag och föreningar aktiva inom besöksnäringen.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag