bar

Hållbar kompetensförsörjning för turismindustrin

Insatsen ska etablera ett branschforum för turismindustrin i Sörmland, som arbetar med strategisk kompetensförsörjning för industrins branscher. I Sörmland finns idag ett par branschforum, men inget för turismindustrin.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Hållbar kompetensförsörjning för turismindustrin

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Tillväxtverket

Period

April 2022 – Pågående

Projektledare

Pernilla Nordström

Kontaktuppgifter

0155-222773
pernilla@stua.se

Under hösten 2021 har Stua på uppdrag av Region Sörmland intervjuat företag i turismindustrin i Sörmland om området kompetens och tagit fram ett förslag för en uppstart av ett branschforum. Branschforumen samlar offentliga aktörer, arbetsgivare, branschorganisationer och utbildare för att gemensamt stärka Sörmlands näringsliv.

Syftet är att gå igenom Sörmlands näringslivs utmaningar och möjligheter och synka regionens utbud av utbildningar med den kompetens näringslivet behöver och frågar efter. Olika branscher har olika förutsättningar och behov, vilka gör att forumen för olika branscher skiljer sig åt i sammansättning av medverkande och vilket fokus de tar.

I projektet ska även insatser ske som stöttar företag i turismindustrins strategiska arbete med områdena ”attraktionskraft och karriär” och ”rekrytering och personal”. Bland annat ska deltagande företag få möjligheter till att öka sin kunskap att arbeta med verktyg för employer brandning, attraktionskraft och karriärsmöjligheter. Dessutom ges möjligheter att öka kunskapen att använda verktyg för rekrytering och att anställa andra målgrupper, såsom yrkesväxlare, utlandsfödda och äldre vuxna.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag