Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland

Projektet riktar sig till företag och föreningar inom eller med koppling till mötesindustrin i Västmanland och Sörmland och tar avstamp i Coronapandemin – som haft och har en mycket stor påverkan på just mötesindustrin.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland

Uppdragsgivare

Tillväxtverket med medel från React-EU, Region Västmanland och Region Sörmland.

Period

2021-05-01 – 2023-10-31

Projektledare

Sandra Wisén

Kontaktuppgifter

0155 – 15 02 42
sandra@stua.se

Projektets övergripande mål är att öka företagens konkurrenskraft, stärka förmågan att ställa om sina verksamheter och affärsmodeller samt att stärka förmågan att skapa en mer hållbar verksamhet som klarar av nya omvälvande svängningar i både konjunktur och omvärld.

Detta innebär att mötesindustrin behöver nå nya målgrupper och utveckla sina affärsmodeller. Därför driver Stua och Västmanland turism under 2021 till 2023 en satsning riktad mot just mötesindustrin.

Utvecklingsinsatsen erbjuder bland annat en unik möjlighet att ta del av rådgivning genom Swedish Welcome, utveckling inom ämnen som digitalisering och affärsutveckling samt spännande omvärldsbevakning och workshops tillsammans med bland andra Kairos Future. Rådgivning kommer också ske inom digitalutveckling samt produkt– och affärsutveckling med mera. Projektet fokuserar även på att skapa möjligheter för nya samarbeten med verksamheter utanför den traditionella mötesindustrin.

Finansieras av:

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag