Inspirerande studieresor

Stua är experter på att arrangera studieresor och har under åren arrangerat och organiserat olika former av resor, såväl studie-, press- och leverantörsresor.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Flera uppdrag, bl a Culinary Attractions och City Country Combo

Uppdragsgivare

Jordbruksverket och företag i besöksnäringen

Period

2010 –

Projektledare

Torbjörn Kock

Kontaktuppgifter

0155-22 27 76
torbjorn@stua.se

Resorna har haft olika tematiska inriktningar och syftat till att ta in kunskap och omvärldsbevakning från olika delar av Sverige, Norden som övriga Europa. I flera projekt har Stua arrangerat tematiska resor, bl a genomfördes under våren 2019 en studieresa till Halland. Syftet med resan var att aktörerna från Sörmland skulle få ta del av hur man jobbat med utveckling av olika besöksmål, gårdsbutiker samt produktionsanläggningar i Halland.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag