Kartläggning av naturturism och friluftsliv i fem kommuner i Kalmar län

Stua har vunnit uppdrag i Region Kalmar att genomföra en kartläggning kring möjligheter att utveckla kommuners och verksamheters förutsättningar för naturturism och friluftsliv.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Kartläggning av naturturism och friluftsliv i fem kommuner i Kalmar län

Uppdragsgivare

Region Kalmar län

Period

Februari 2023 – Augusti 2023

Projektledare

Pernilla Nordström

Externa länkar

Region Kalmar län

Genom intervjuer med tjänstepersoner och företag, samt besök på plats ska kartläggningen svara på vad som finns idag inom området friluftsliv och naturturism samt vad som kan utvecklas vidare.

I uppdraget ska Stua även ta hänsyn till olika områden, anläggningar och företagspaketeringar samt deras utvecklingspotential. I uppdraget ska även kommunikationer, fysisk tillgänglighet och barn och unga vävas in i rapporterna, som de fem deltagande kommunerna får presenterade för sig i slutet av uppdraget.

Uppdraget vanns i en direktupphandling då teamet på Stua har en gedigen och bred erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt och utvecklingsprocesser, samt av arbete med kommuner och goda referenser.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag