Energieffektivisering för besöksnäringen

Stua initierade under hösten 2019 en förstudie för att analysera förutsättningarna för energieffektivisering inom sörmländsk besöksnäring.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Förstudie ”Energismart och konkurrenskraftig besöksnäring”

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Period

2019 – 2020

Projektledare

Henric Johansson

Kontaktuppgifter

0155-22 27 77

henric@stua.se

Externa länkar

Youtube

Analysarbetet genomfördes tillsammans med Energikontoret i Mälardalen inom ramen för projektet Energismart och konkurrenskraftig besöksnäring. Förstudien innehåller analyser av aktuella områden och sammanställning av en bild av nuläget för Sörmlands besöksnäring, inklusive förutsättningar för att utveckla camping-, restaurang- och hotellverksamhet utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv. Förstudiens resultat är baserad på intervjuer med branschföreträdare inom hotell, restauranger och campingar i Sörmland. Resultat visar att det genomgående finns en stor vilja och intresse för att arbeta med energieffektivisering bland branschaktörerna. Det finns också ett stort behov av att arbeta med energi- och hållbarhetsfrågor utifrån företagsnyttan där incitamenten är såväl ekonomiska som miljömässiga och utifrån ett konkurrenskraftperspektiv.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag