Utveckling av fritidshusturism

I samarbete med sörmländska kommuner och Region Sörmland genomförde Stua en kartläggning som innehåller ett samlat underlag som beskriver fritidshusturismen idag, i Sörmland och nationellt. Den undersökte även kommunernas potential till att bli utvecklade fritidshusdestinationer.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Kartläggning för fritidshusturismens effekter på ekonomi, kommunal service och samhällsplanering

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Flens kommun

Period

2018 – 2019

Projektledare

Henric Johansson

Kontaktuppgifter

0155-22 27 77
henric@stua.se

I samarbetet med sörmländska kommuner och Region Sörmland genomförde Stua en kartläggning som innehåller ett samlat underlag som beskriver fritidshusturismen idag, i Sörmland och nationellt. Kartläggningen undersökte även kommunernas potential till att bli utvecklade fritidshusdestinationer och rekommendationer till fortsatt arbete.

Här lyftes även kommunernas möjligheter och utmaningar kopplat till fritidshusturism med fokus på dess påverkan av ekonomi, kommunal service och samhällsplanering. Kartläggningen resulterade i statistik och analyser av de sörmländska fritidshusen genom sekundärdata samt skapandet av GIS-bilder som redovisar variabler av fritidshusen grafiskt. Detta skapade underlag för en fullständig kartläggning av regionens fritidshus och dess ägare. En modell för fritidshusens effekter på ekonomi, kommunal service och samhällsplanering för enskilda kommuner arbetades fram och presenterades i denna kartläggning.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag