Utveckling för kulturella näringar

Stua tillsammans med Destination Eskilstuna och Region Sörmland driver ett näringslivsprojekt, riktat mot kulturella och kreativa näringar i nära koppling till besöksnäring. 

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Kultur och turism för ökad attraktionskraft

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Period

2020 – 2022

Projektledare

Henrik Steberg

Kontaktuppgifter

0155-22 27 72
henrik@stua.se

Externa länkar

Destinationsutveckling

Företagen ska bland annat ska få ökad kunskap hur deras kunder agerar digitalt och hur de som företag kan dra nytta av digitala möjligheter för snabbare utveckling och omställning. Samarbetet ska också bidra till att de som arbetar i olika främjarorganisationer både lokalt och regionalt stärks. Kommuner och andra offentliga aktörer erbjuds ökad kunskap kring både kulturella och kreativa näringar och besöksnäring för att erbjuda bättre stöd i utvecklingsfrågor. Projektet ska bidra till en modell som kan användas nationellt.

Projektet finansieras av

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag