Lärplattform ”Sveriges slottsdestination”

Den digitala lärplattformen är en viktig del i arbetet med Sveriges slottsdestination och ger företagare inom besöksnäringen i Sörmland tillgång till kurser och annat kostnadsfritt material.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Sveriges slottsdestination

Uppdragsgivare

Region Sörmland

Period

2019 –

Projektledare

Åsa Malmqvist

Kontaktuppgifter

0155-22 27 71
asa@stua.se

Ett digitalt lärande

I samband med Covid-19 ökade behoven av att både vidareutbilda sina medarbetare inom besöksnäringen men också att göra det på ett digitalt och effektivt sätt. Tillsammans med Bravo Media, arbetade vi därför med att skapa en digital lärplattform för Destinationutveckling Sörmland och Sveriges Slottsdestination. Ett projekt med målet att få aktörer inom besöksnäringen i Sörmland att ta del av artiklar, kurser och evenemang.
Henric Johansson

"Jag är stolt över att vi tidigt kunde presentera ett brett utbildningsmaterial som besöksnäringen efterfrågade. "

Henric Johansson

Digitalt lärande – från det lilla till det stora

Sveriges Slottsdestination och Destinationsutveckling Sörmland har tagit fram en lärplattform där aktörer inom besöksnäringen i Sörmland kan ta del av kurser och utbildningar. Utöver utbildningar inom allt från marknadsföring till värdskap är också en större utbildningsinsats i Ambassadörsskap för Sveriges Slottsdestination en del av Lärplattformen.
Utbildningen ”Bli ambassadör för Sörmland – Sveriges Slottsdestination” är framtagen för företag i besöksnäringen. Utbildningen lär deltagaren mer om Sveriges slottsdestination och den sörmländska historien samt ger handfasta tips och idéer om hur ambassadörsskapet kan användas för att utveckla din verksamhet genom exempelvis Storytelling.

Ett verktyg för att utveckla besöksnäringen

Lärplattformen med digitalt utbildningsmaterial och kurser togs varmt emot av målgruppen och fyllde en viktig funktion under pandemin. Den utvecklas ständigt vidare för att hållas aktuellt i en allt mer digital utbildningsvärld. Plattformen har helt enkelt blivit ett verktyg för att systematiskt utveckla besöksnäringen i Sörmland.

När företag i besöksnäringen har genomgått kursen bär de med sig den viktiga titeln som ambassadör. De får även med sig mer kunskap, fakta och nya infallsvinklar. Men även vägar till andra verksamheter och ambassadörer, samt en möjlighet till ett stort kontaktnätverk där alla delar samma utmaningar, frågor och ambitioner.

"Genom att ta tillvara de förutsättningar och särdrag som Sörmland har, som är unika och föra det vidare via e-learning för besöksnäringens aktörer hoppas vi att fler kan ta del av utbildningen."

Åsa Malmqvist
Åsa Malmqvist

22

Antal kurser på plattformen

109

Antal genomförda ambassadörsutbildningar

1338

Antal gjorda utbildningar

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag