Metodkonsult för Kulturkartan

Stua stärker de kulturella aktörerna i Linköping, för att utveckla staden som kulturell destination och varumärke.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Metodkonsult för Kulturkartan

Uppdragsgivare

Linköping Kommun

Period

2021 – 2022

Projektledare

Karolina Zander och Henrik Steberg

Kontaktuppgifter

Till Karolina
0155 – 15 02 40
karolina@stua.se

Till Henrik
0155-22 27 72
henrik@stua.se

Externa länkar

Kulturkartan Linköping

Syftet med projektet kulturkartan är att synliggöra och stärka kulturella besöksanläggningar för att utveckla destinationen Linköping. Projektet syftar till att attrahera fler privatresenärer till platsen genom att tillgängliggöra kulturarv, konst och kultur.

En viktig del i projektet är att bygga samverkan mellan Linköpings centrala kulturaktörer men också mellan näringsliv och andra verksamheter. I projektet utvecklar och presenterar Stua en kartläggning och följande analys och handlingsplan för hur kulturen ska stärkas i Linköping. Arbetet sker genom workshoptillfällen, djupintervjuer, nuläges- och omvärldsbeskrivning. Stua arbetar utifrån beprövade metoder, bland annat “Snöflingan”.

 

Foto: Linköping Kommun

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag