Nulägeskartläggning av fokusområde mångbruk Västmanlands Län

Stua har fått i uppdrag av Region Västmanland att genomföra en kartläggning kring möjligheter att utveckla verksamheter inom området skogsmångbruk.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Nulägeskartläggning av fokusområde mångbruk Västmanlands Län

Uppdragsgivare

Region Västmanland

Period

2022-07-01 – 2022-11-30

Projektledare

Henrik Steberg

Kontaktuppgifter

0155-22 27 72
henrik@stua.se

Externa länkar

Region Västmanland genomför en kartläggning tillsammans med Stua för att identifiera vilka mångbruksföretag med skogen som bärande/huvudsaklig del i affärsidén det finns i Västmanlands län.

Kartläggningen kopplar till regeringens vision ”Skogen det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” och det nationella skogsprogrammet fokusområde; Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i länet.

Syftet med kartläggningen är att ta fram ett beslutsunderlag för insatser som leder till utveckling av skogsbaserad företagsamhet i Västmanland.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag