Nulägeskartläggning av fokusområde mångbruk Västmanlands Län

Stua hade under hösten 2022 i uppdrag av Region Västmanland att genomföra en kartläggning kring möjligheter att utveckla verksamheter inom området skogsmångbruk.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Nulägeskartläggning av fokusområde mångbruk Västmanlands Län

Uppdragsgivare

Region Västmanland

Period

2022-07-01 – 2022-11-30

Projektledare

Henrik Steberg

Kontaktuppgifter

0155-22 27 72
henrik@stua.se

Externa länkar

Region Västmanland genomförde under 2022 en kartläggning tillsammans med Stua för att identifiera vilka mångbruksföretag med skogen som bärande/huvudsaklig del i affärsidén det finns i Västmanlands län.

Kartläggningen kopplar till regeringens vision ”Skogen det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” och det nationella skogsprogrammet fokusområde; Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i länet.

Syftet med kartläggningen var att ta fram ett beslutsunderlag för insatser som leder till utveckling av skogsbaserad företagsamhet i Västmanland. I Stuas uppdrag ingick att kartlägga företag som redan idag sysslar med mångbruk, men även de som har potential att göra det i framtiden. Genom en enkät, kartläggning av statistik samt djupintervjuer kunde Stua presentera en rapport för Region Västmanland som pekade ut potentiella utvecklingsområden och vilka frågor som fortsatt var särskilt prioriterade att arbeta med.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag