Resa

Ökad export i turismindustrin

Projektet ska ta reda på nuvarande och framtida efterfrågan på Sörmlands tre viktigaste utlandsmarknader Tyskland, Norge och Storbritannien. I nästa steg ska projektet ta reda på hur företag i turismindustrin kan skapa fördelar och få bättre stöd för export, i det nya normala internationella marknadsläget och kundens förändrade behov.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Ökad export i turismindustrin

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Tillväxtverket

Period

April 2022 – November 2022

Projektledare

Åsa Malmqvist

Kontaktuppgifter

0155-22 27 71
asa@stua.se

Externa länkar

Tillväxtverket

Att öka turismindustrins försäljning mot internationella kunder och marknader, är svårt att göra utan att ha god kännedom om förändrade resebeteenden efter pandemin och vilka behov företag har för att öka sin internationella konkurrenskraft och nå ut bättre mot internationella marknader.

Projektet ska därför ta fram en analys som matchar främjarnas erbjudanden och rådgivning utifrån turismindustrins behov för att öka sin export, genom fler internationella besökare. Analysen görs både genom att kartlägga marknadens behov och företagens förutsättningar och förmåga att möta dessa. Via intervjuer med företag ska projektet även ta reda på vilka behov på insatser och stöd företag har för att nå en ökning av försäljning mot internationella kunder och marknader.

I projektet ska förutsättningar för ett riktat exportnätverk för högre exportmognad inom turismindustrin undersökas, och en uppstart av detta ska göras innan projektet är slut.

Resultat

Det finns ett kunskapsglapp mellan vad företagen idag har och vad de post-pandemiska kunderna efterfrågar. Behovet från resenären att boka genom resebyråer/reseåterförsäljare har ökat genom pandemin, företagen i sin tur arbetar mindre med återförsäljare idag jämfört med tidigare. Därför anser denna undersökning att bland annat ett tydligare och mer strategiskt arbete mot researrangörer kan stärka Sörmland och företagens konkurrenskraft långsiktigt för fler flerdagarsupplevelser.

Läs en populärversion av rapporten för att ta del av resultatet och rekommendationerna.
Läs den fullständiga rapporten här.

 

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag