Platsutveckling i projektet Unika Historiska Kalmar Län

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Platsutveckling i projektet Unika Historiska Kalmar Län

Uppdragsgivare

Kalmar Kommun

Period

2021 – 2022

Projektledare

Karolina Zander och Henrik Steberg

Kontaktuppgifter

Till Karolina
0155 – 15 02 40
karolina@stua.se

Till Henrik
0155-22 27 72
henrik@stua.se

Syftet med denna projektet Platsutveckling är att hitta en hållbar metod för platsutveckling och affärsutveckling, vilken Stua har tagit fram och presenterat för de 10 involverade kommunerna i Kalmar Län.

Metoderna tar avstamp i “Snöflingan” och den första har som syfte att Välja lämpliga platser för platsutveckling och den andra Att platsutveckla. Konkreta handlingsplaner arbetas med för att kommunerna ska fortsätta utvecklingen kring det specifika besöksmålet. Coachingtillfällen genomförs med kommunerna där Stua på ett tydligt och konkret stöttar dem att komma vidare i platsutvecklingen av en specifik plats. Projektledarna har även platsbesökt samt deltagit i inspirationsseminarium, där aktör som tidigare använt metoden deltagit via Stua.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag