Stua

Platsutveckling västra Värmland

Stua har fått i uppdrag av Visit Värmland att genomföra en platsutvecklingsinsats tillsammans med 3 kommuner i västra Värmland.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Platsutveckling västra Värmland

Uppdragsgivare

Visit Värmland & Arvika Näringslivscentrum

Period

April 2023 – Oktober 2023

Projektledare

Henrik Steberg & Karolina Zander

Kontaktuppgifter

0155-22 27 72
henrik@stua.se

Externa länkar

Genom tre workshoptillfällen med respektive kommuns tjänstepersoner arbeta igenom Stuas platsutvecklingsmoddell Snöflingan.

I de olika faserna kommer en nulägesanalys av platsen göras samt senare arbetasvidare med potential och landa i en handlingsplan.

Uppdraget avtalades genom att Visit Värmland kontaktade Stua då de hade hört bra om platsutvecklingsprocessen genom andra uppdrag såsom motsvarande insatser i Kalmar län. Referenser togs genom kontakt med bland annat projektledaren i Kalmar län.

Uppdragsgivare

     

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag