Samverkansarena besöksnäringen

Svensk Turism har uppdraget av Tillväxtverket att bygga en samverkansarena för besöksnäringen.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Projektledning Besöksnäringens samverkansarena

Uppdragsgivare

Svensk Turism

Period

2020 – 2021

Projektledare

Ola Lindgren Nilsson

Kontaktuppgifter

0155-22 27 74
ola@stua.se

Syftet är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 2020. Samverkansarenan ska företräda besöksnäringens intressen, inklusive dess små och medelstora företag, formulera näringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling. Stua:s vd Ola Lindgren Nilsson projektleder uppdraget med den nya arenan. Samverkansarenan ska fungera som samlingspunkt för besöksnäringen och andra aktörer för att bidra till hållbar utveckling av turism och besöksnäring i hela Sverige. Tillväxtverket kommer aktivt stötta besöksnäringens etablering av en gemensam arena som kommer att ägas och drivas av besöksnäringens företag.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag