Rådgivning under Covid-19

Från mars 2020 till juni 2021 har Stua hållit ihop en stödinsats för branscher inom besöksnäringen i Sörmland.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Råd och stöd till besöksnäringen under Covid-19

Uppdragsgivare

Region Sörmland

Period

Mars 2020 – Juni 2021

Projektledare

Pernilla Nordström

Kontaktuppgifter

0155-222773
pernilla@stua.se

Externa länkar

Covid-19

Denna har gjort stor nytta, genom ca 400 personliga kontaktar och 160 rådgivningstillfällen. I en akut fas låg fokus på stödpaketen inom bl a korttidsarbete, hyresrabatter, nedsättning arbetsgivaravgifter, omställningsstöd, kulturstöd. Utöver detta har stöd getts kring personal, ekonomi och som samtalspart. Många är små och har inte en egen organisation att tillgå kring t ex HR-frågor. Stödinsatsen har bidragit till snabb och konkret hjälp, både via denna stödinsats, andra parter samt till många utlandsfödda företagare.

Läs mer här

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag