Automatisering i besöksnäringen

Projektet ska undersöka hur robotisering, inklusive augmented reality (AR) och virtual reality (VR), och automatisering kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen.

Genom ett förändrat arbetsinnehåll och arbetssätt kan nya roller och ny arbetsorganisation stärka upplevelser och öka konkurrenskraften. Både för att öka besökarnas upplevelser men även för att förstå vilka utbildningsinsatser som behövs så att personal kan arbeta på hållbarare och smartare arbetsplatser i framtiden.

Tillsammans med bland annat Region Sörmland, Region Västmanland, Gröna Lund, Rocklunda och Parken Zoo jobbar projektet med att undersöka hur robotisering och automatisering kan bidra till en hållbar utveckling för företag ibesöksnäringen, skapa effektivisering och upplevelser.

Projektet är ett av tre pilotprojekt i Visit The Future.

 

Dela det här uppdraget med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler uppdrag