Strukturbild över Sörmland

Samverkan för platsutveckling i Sörmland

Platsutveckling är precis som annan samhällsutveckling en tvärsektoriell process. Den innefattar flera sektorer inom näringslivet och den offentliga leveransen. När en plats ska utvecklas är det viktigt att ha klart för sig vilka dessa delar är, och vilken målgrupp som är aktuell för destinationen. Besöksnäringens behov måste tas med i samhällsplanering lokalt och regionalt, till exempel i frågor om markanvändning, tillgänglighet och hållbarhet för att en kommun och region ska kunna utvecklas på ett långsiktigt sätt.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Samverkan för platsutveckling i Sörmland

Uppdragsgivare

Region Sörmland

Period

2022-08-01 – 2023-10-31

Projektledare

Karolina Zander

Externa länkar

Läs mer om regionens strategi som visar det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Strukturbild Sörmland – Region Sörmland och Projektmedel | Region Sörmland

Stua har under våren 2022 sökt och blivit beviljade utvecklingsmedel för att driva projektet Samverkan för platsutveckling i Sörmland. Tre kommuner är engagerade, Flen, Nyköping och Strängnäs. Projektet ska leda till att hela kommunorganisationen har en gemensam syn på den offentliga leveransen i plats- och destinationsutveckling och deltar utifrån sina roller. ​ Det ska också skapa samsyn kring fördelarna att integrera plats- och destinationsutveckling i översiktsplaneringen. Utifrån nuläget i respektive kommun ska en handlingsplan för att intensifiera tvärsektoriell samverkan arbetas fram. Samtliga nio sörmländska kommuner kommer att ta del av resultatet och förhoppningsvis ska arbetssättet inspirera fler att arbeta mer tillsammans.

    

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag