Slottssafari

Genom projektet Slottssafari började Stua 2020 ett arbete för att ytterligare stärka Sörmlands position som Sveriges slottsdestination genom ambassadörskap.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Ambassadör Sveriges slottsdestination, regionalt turismuppdrag

Uppdragsgivare

Region Sörmland

Period

2019 –

Projektledare

Åsa Malmqvist

Kontaktuppgifter

0155-22 27 71
asa@stua.se

Hur får vi fler att uppleva våra Sörmländska slott?

Sörmland är Sveriges slottsdestination, en plats med 400 slott, gods och gårdar, med tusentals saker att göra. Men hur lyckas vi få fler att upptäcka dessa unika platser och deras omgivningar? Genom strategiskt arbete, workshops, marknadsundersökningar och en dialog med fokusgrupper målade vi upp tre målgrupper och nådde insikten att var och en av oss har ett slott som passar dem bäst. Störst engagemang hos målgrupperna når vi med andra ord genom att locka dem till just det slott som matchar dem bäst.

"Slottssafari har vuxit från att vara ett ambassadörsprojekt till att bli en uppskattad plattform."

Sara Lundgren

Digitalt quiz lockade till slotten

För att ge möjligheten att besöka just det slott som passar besökaren bäst skapade vi det digitala quizet Slottssafari – fyllt med lekfulla frågor. Som resultat får besökaren veta både mer om slottet utifrån dennes intresseområden och tips kring närliggande besöksmål. Självklart kan man därefter dela sitt favoritslott med andra på sociala plattformar.
Projektet genomfördes tillsammans med kommuner, fokusgrupper och reklambyrån You Are Here. Dagens slottsupplevelser utgår från vår historia men anpassas för att vara relevanta för dagens gäster och för kommande generationer. Att nå ut till fler ambassadörer som vill berätta, engagera och dela med sig av sina upplevelser är viktigt.

Pilotprojektet blev en återkommande succé

Efter en lyckat lansering av Slottssafari 2020 går projektet nu vidare i en ny fas där funktionen och begreppet Slottssafari är väletablerat. Inte bara kan vi se att projektet har stärkt Sörmlänningarnas uppfattning om platsen Sörmland som Slottsdestination utan såväl de som besökare från andra platser har nu nytta av Slottssafari i sitt upptäckande av Sörmland som turistdestination.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag