Slottssafari

Stua påbörjade tidigare i år arbetet som ska stärka Sörmlands position som Sveriges slottsdestination genom ambassadörskap.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Ambassadör Sveriges slottsdestination, regionalt turismuppdrag

Uppdragsgivare

Region Sörmland

Period

2019 –

Projektledare

Åsa Malmqvist

Kontaktuppgifter

0155-22 27 71
asa@stua.se

Med hjälp av slottssafari.se får sörmlänningar och besökare veta vilket slott som är deras favoritslott. Sörmland är Sveriges slottsdestination, en plats med 400 slott, gods och gårdar, med tusentals saker att göra. Nu kan besökare genom ett quiz ta reda på vilket slott som passar en bäst genom lekfulla frågor på slottssafari.se. Alla vackra slott, gods och gårdar bär på spännande historier och många är idag exklusiva boenden medan andra är fyllda av lek och aktiviteter, både inne och ute.

Stua har, tillsammans med kommuner, fokusgrupper och reklambyrån You Are Here, tagit fram Slottssafari, som gör att sörmlänningar och besökare, baserat på intressen, kan ta reda på vilket slott som passar bäst genom lekfulla frågor. Dagens moderna slottsupplevelser utgår från vår historia men anpassas för att vara relevanta för dagens gäster och för kommande generationer. Ambassadörer som vill berätta, engagera och dela med sig av sina upplevelser är viktiga.

Dela det här uppdraget med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler uppdrag