Sörmlands företagslots – en väg in för företagare

Stua i gemensam insats med Region Sörmland och Nyföretagarcentrum, för att stötta företagare med rådgivning!

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Företagslots och rådgivning i Sörmland

Uppdragsgivare

Stua, ERUF, Region Sörmland, Nyföretagarcentrum

Period

2021 – 2023

Projektledare

Pernilla Nordström

Kontaktuppgifter

Pernilla Nordström
0155 – 22 27 73
pernilla@stua.se

Rådgivningen – Sebastian Strid
0155 – 220 800
radgivning@stua.se

Externa länkar

www.sormland.info

Stua i gemensam insats med Region Sörmland och Nyföretagarcentrum, för att stötta företagare med rådgivning!

Många branscher, däribland besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, handel samt andra tjänstenäringar har drabbats hårt av pandemin. Nu kan dessa och andra branscher kostnadsfritt få stöd och rådgivning via Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna. Från 1 juni och cirka 2,5 år framåt driver Region Sörmland, Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna en insats via medel från React, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Sörmland.

Finansieras av:

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag