Sörmländsk mat på bordet

För nya samarbetsformer mellan aktörer i livsmedelskedjan.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Stolt mat i Sörmland

Uppdragsgivare

Jordbruksverket och deltagande företag

Period

2018 – 2021

Projektledare

Torbjörn Kock

Kontaktuppgifter

0155-22 27 76
torbjorn@stua.se

Externa länkar

Stolt mat i sörmland

Projektet kommer etablera nya samarbetsformer bland aktörer inom livsmedelskedjan med syfte att skapa affärsnätverk för att aktörerna gemensamt ska kunna arbeta med försäljning, distribution samt även produktionsutveckling.

Målsättningen med affärsnätverket är att öka kännedom och kunskap om producenter, förädlare, hotell, restauranger, kommuner, livsmedelshandeln och grossister i Sörmland samt möjlighet att skapa fler affärer sinsemellan. Genom att öka antalet affärer möjliggör det en ökad produktion och omsättning i de sörmländska matföretagen. Samarbeten mellan aktörerna skapar också en möjlighet till samordningsvinster vad gäller både distribution och försäljning.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag