Stolt mat i Sörmland

Livsmedelssektorn i Sörmland är hållbar och växande och vi är stolta över vår matkultur som bidrar till ett godare liv för länets invånare och våra besökare.

Den mat som produceras, förädlas och konsumeras i länet är utsökt, hälsosam och eftertraktad såväl lokalt som globalt. Stua har uppdraget att processleda Stolt mat i Sörmland. Uppdraget går ut på att ständigt jobba för att förbättra möjligheterna för företagare att utveckla sina verksamheter genom förbättrad lönsamhet och produktutveckling, samt skapa förutsättningar för en ökad måltidsturism till regionen. En viktig del i arbetet är att skapa arenor och nätverk i länet för att öka samverkan mellan aktörer i livsmedelskedjan.

Dela det här uppdraget med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler uppdrag