Digitala utbildningsinsatser

Många företag i besöksnäringen har svårt att hinna med att delta i kompetensutveckling, men det finns ett stort behov i och med Covid-19, att snabbt behöva öka efterfrågan, från helt nya målgrupper, något som kräver förändrade arbetssätt, och ibland helt nya.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

E-kurser besöksnäring Sörmland

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Europeiska Socialfonden

Period

2020 – 2022

Projektledare

Klas Karin Larsson

Kontaktuppgifter

0155-22 27 75
karin@stua.se

Stua erbjuder sen juni 2020 företag och medarbetare i besöksnäringen i Sörmland, att kostnadsfritt delta i utbildningsinsatser både digitalt och fysiskt, genom e-kurser, workshops och livesändningar med interaktion i olika ämnen. De är olika sett till utformningen för ledare i besöksnäringen och medarbetarna, samt byggs i flera steg, och ska stärka besöksnäringen i Sörmland att bli mer konkurrenskraftig.

Projektet erbjuder utbildningar som fokuserar på olika steg för ökad kunskap kring scenarioplanering, marknader, målgrupper, försäljning, digitaliseringens möjligheter för snabbare förändringar och omställning nu och i framtiden. Just nu finns bland annat utbildningar inom ledarskap och mångfald på arbetsplatsen samt digitalisering.

Dela det här uppdraget med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler uppdrag