Digitala utbildningsinsatser

Under perioden juni 2020 till december 2022 genomförde Stua projektet E-kurser besöksnäring Sörmland med syfte att ta fram e-kurser för anställda inom besöksnäringen.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

E-kurser besöksnäring Sörmland

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Europeiska Socialfonden

Period

2020 – 2022

Projektledare

Henric Johansson

Kontaktuppgifter

0155-22 27 77
henric@stua.se

När Covid-19 svepte fram över världen och påverkan på besöksnäringen blev stor krävdes omgående insatser för att stötta en näring i kris. Projektet skulle stärka konkurrenskraften hos de anställda, varslade och permitterade och företagen inom besöksnäringen, genom att utveckla utbildningar och kurser för att stärka deltagarnas kompetens inom viktiga områden.
Henric Johansson

"Vilken rolig – och viktigt – uppgift det var att under och efter pandemin få utveckla e-baserade utbildningar för besöksnäringen! Att tillsammans med företagen löpande identifiera vilka kompetensbehov som var störst i takt med att omvärlden förändrades var en utmaning vi gärna tog oss an. Både vi och de deltagande företagen har lärt oss mycket, och det känns extra kul att kurserna nu finns tillgängliga för alla."

Henric Johansson
Pandemin kom att innebära restriktioner med stor påverkan på företagen och deras dagliga verksamhet – både negativt med till exempel inställda julbord och positivt med ett ökat semestrande på hemmaplan för svenskar. Detta ställde också stora krav på projektet, och restriktionerna gjorde att man i huvudsak valde att fokusera på att ta fram e-kurser. Utbildningarna togs fram i dialog med näringslivet, som kunde peka på vilka kompetensbehov som var störst just då.
Totalt togs åtta utbildningar fram;
• Digitalisering
• Digitala verktyg
• Employer branding
• Jämställdhet och mångfald
• Ledarskap
• Produkt och digital utveckling
• Stärk och kommunicera hållbarhet
• Värdskap och service
Projektet resulterade i att över 100 deltagare fick möjlighet att gå kompetensutvecklande kurser, och på så sätt stärkte både företagets konkurrenskraft såväl som de enskilda medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden. Efter projektets avslut är kurserna öppna för alla som är registrerade på lärplattformen för Destinationsutveckling Sörmland och Sveriges Slottsdestination.
Lärplattformen

8

Kurser framtagna

Över 100

Inskrivna projektdeltagare

Finansierat av

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag