Digitala utbildningsinsatser

Många företag i besöksnäringen har svårt att hinna med att delta i kompetensutveckling, men det finns ett stort behov i och med Covid-19, att snabbt behöva öka efterfrågan, från helt nya målgrupper, något som kräver förändrade arbetssätt, och ibland helt nya.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

E-kurser besöksnäring Sörmland

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Europeiska Socialfonden

Period

2020 – 2022

Projektledare

Klas Karin Larsson

Kontaktuppgifter

0155-22 27 75
karin@stua.se

Stua erbjuder sen juni 2020 företag och medarbetare i besöksnäringen i Sörmland, att kostnadsfritt delta i utbildningsinsatser både digitalt och fysiskt, genom e-kurser, workshops och livesändningar med interaktion i olika ämnen. De är olika sett till utformningen för ledare i besöksnäringen och medarbetarna, samt byggs i flera steg, och ska stärka besöksnäringen i Sörmland att bli mer konkurrenskraftig.

Projektet erbjuder utbildningar som fokuserar på olika steg för ökad kunskap kring scenarioplanering, marknader, målgrupper, försäljning, digitaliseringens möjligheter för snabbare förändringar och omställning nu och i framtiden. Just nu finns bland annat utbildningar inom ledarskap och mångfald på arbetsplatsen samt digitalisering.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag