Ledare i en digital värld

Projektet “Ledarskap i besöksnäringen i den digital värld” är ett projekt som löper fram till november 2020, och ska stärka småföretag på landsbygden där digitalisering blir en mer integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

Uppdragsgivare

Tillväxtverket och Region Sörmland

Period

2019 – 2020

Projektledare

Pernilla Nordström

Kontaktuppgifter

0155-22 27 73
pernilla@stua.se

Externa länkar

Tillväxtverket

De ges bättre förutsättningar att utveckla en strategi som genomsyras av digitalisering för ökad affärsnytta och konkurrenskraft. Målet är att tillsammans med företagsledare arbeta för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för ökad affärsnytta. Genom olika teman och seminarium ska projektet underlätta för företagsledare i småföretag i besöksnäringen att leda sitt företag in i framtiden. Projektet har haft deltagare i alla besöksnäringens branscher.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag