Utveckling av vandringsturism

Genom att specifikt satsa på utveckling av vandringsturism stärker Stua och partners den sörmländska besöksnäringens konkurrenskraft samt ger besökare en upplevelse av hög kvalitet.

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

City Country Combo

Uppdragsgivare

Jordbruksverket, Sörmlands sparbank och Stua

Period

2018 – 2021

Projektledare

Åsa Malmqvist

Kontaktuppgifter

0155-22 27 71
asa@stua.se

Externa länkar

Sörmlands Sparbank

Stua projektleder satsningen, som har pågått sedan 2018. Fram till sommaren 2020 syftade projektet till att utveckla säljbara vandringsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen samt utveckla och skapa nya samarbetsformer. I denna del har deltagande företag fått verktyg för att kunna växa internationellt och för att skapa internationellt gångbara vandringsprodukter.

Satsningen pågår till och med juni 2021 och kommer från och med hösten 2020 gå in i en ny fas där kommunikation längs vandringsleder kommer vara i fokus. I denna fas kommer projektet fokusera på att komplettera och förbättra den kommunikation som finns längs vandringsleder i Sörmland samt den information som finns om vandringsdestinationen Sörmland.

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag