Vandra i Sörmland

Projektet syftar till att ta tillvara vandringsleder som redan finns i Sörmland och tillgängliggöra dem för fler, med fokus på sörmlänningar, nationella besökare och internationella besökare. 

Uppdragsdata

Uppdragsnamn

Digitalt vandringsverktyg för Sörmlandsleden

Uppdragsgivare

Region Sörmland

Period

Mars 2021 – Maj 2021

Projektledare

Henrik Steberg

Kontaktuppgifter

0155-22 27 72
henrik@stua.se

Externa länkar

Vandra i Sörmland

Projektet resulterade i ett digitalt verktyg för besökare och invånare att planera sin vandring. Verktyget är utformat som en interaktiv karta där du kan se leder, etapper, närliggande sevärdheter, servicepunkter längs leden samt upplysningar om vandringens karaktär på varje etapp. 

Projektets sista del fokuserar på att skapa en relevant kommunikation kopplat till vandringsleder. Som underlag har djupintervjuer genomförts med privatpersoner som har vandrat i Sörmland, representanter från Sörmlandsleden och företag som har vandringsprodukter i Sörmland.

Sörmlandsleden är den längsta och mest välkända vandringsleden i Sörmland. Leden är 1000 kilometer lång och går genom ett omväxlande landskap och binder ihop landsbygden med Stockholm. Leden är en stor tillgång och en resurs för att utveckla natur- och aktivitetsturism även för den utländska besökaren och bli en attraktiv låglandsvandringsdestination. 

Dela det här uppdraget med dina vänner

Fler uppdrag