Världens bästa integrerade kvalitets- och hållbarhetssystem uppskattas av regionens turistföretagare

Hållbar Besöksnäring tar Sverige ut i världen. Hållbar Besöksnäring är det första certifieringssystem inom turismen i världen som bedömer både hållbarhet och kvalitet i ett system. Enligt plan skall det omfatta hela Sverige och fungera för hela besöksnäringen, till exempel boende, sevärdheter, aktiviteter och evenemang. Hemliga besök och rådgivning från experter på hållbarhet. Just nu pågår tester av turistföretag i Sörmland och Västmanland. Vi har tagit hjälp av erfarna rådgivare från Visit Scotland och Green Tourism Business Scheme. Deltagande boendeanläggningar och upplevelseföretag får en utförlig rapport som kan göras för att på ett hållbart sätt förbättra verksamheten och skapa ökad lönsamhet.

Bild: George Watson

Ambitionen är att skapa världens bästa integrerade kvalitets- och hållbarhetssystem. Det sker på två villkor: att utvecklingen leder till förbättrad kvalitet och att den är långsiktigt hållbar. Vi vill att turismen i Sverige ska vara trygg för gästen och lönsam för företaget. Vi vill växa – men växa rätt!

En hel del återstår att göra. Men vi är övertygade om att för att få ett system som verkligen fungerar för gästen, företaget och samhället måste vi vara ute i verkligheten. Svensk besöksnäring behöver utveckling och utveckling kommer från agerande. 25 företag i regionen har redan gått med i systemet. Tester pågår för fullt och resultatet kommer att utvärderas för att förbättra systemet ytterligare inför den nationella lanseringen 2015.

Kommentarer från medverkande företag:

Christina Wetterberg, Låsta Rum & Frukost: Väldigt professionella och trevliga besök som gav väldigt mycket till mig. Jag har fått många små och stora förslag på förbättringar varav många redan är implementerade, andra ”jobbar jag på”. Sedan förstår jag inte riktigt vilka av de föreslagna förbättringarna som är krav för att få föreslagen gradering, men det räknar jag med att det rätas ut framöver. (Tel 0705 59 22 60 E-post: info@lastad.se)

Karin Sjöstedt, Hornuddens Trädgård: Det var ”rackarns” intressant att få feedbacken på mailen i går – vi tar till oss, funderar och reflekterar över vad vi kan göra för att ”stiga i graderna”. (Tel: 0152-326 18 E-post:kontakt@hornudden.net)

Raija Edvinson, Fagersta Turism om säkringen av Oljeön: Det var mycket intressant och lärorikt att få höra kvalitetsrådgivarens kommentarer och idéer efter hennes besök på Oljeön i Ängelsberg. Mycket var sådant som vi redan själva har funderat på så det kändes bra att få bekräftat att vi tänker rätt. Vi fick förstås även nya värdefulla idéer vilket var extra roligt.  Hållbarhetsdelen kändes mer nervöst. Men det visade sig att vi redan gör mycket eftersom vi t.ex. har en avfallshanteringsplan för färjan Petrolia. (Tel 0223-44226 E-post:raija.edvinson@fagersta.se)

Åke Wievegg, Skedvistrand: Det här var precis vad vi behövde och vi hade tur som fick möjlighet att gå med i systemet så tidigt! Det är väl värt pengarna att få så konkreta tips på vad vi behöver förbättra. Vi har redan börjat använda rapporten och ändra vissa saker. (Tel 0221-540 41 E-post:bokning@skedvistrand.se)

Anitha Barrsäter, Fallänge Torp för folk och fä: Vi har haft ett mycket intressant och givande besök av rådgivaren Sally Monroe från Skottland. Det känns stimulerande att få diskutera sina tankar med någon som kommer från andra förhållanden och tankesätt. (Tel: 070-736 36 82 E-post: anitha@fallangetorp.se)

För mer information om arbetet i regionen och nationellt:

Åsa Stanaway, Projektledare för partnerregionen Sörmland/Västmanland i Hållbar besöksnäring. Tel: 021-39 79 50 E-post: asa.stanaway@vkl.se.

Kort om den nationella satsningen:

Hållbar Besöksnäring tar Sverige ut i världen. Hållbar Besöksnäring är det första certifieringssystem inom turismen i världen som bedömer både hållbarhet och kvalitet i ett system. Enligt plan skall det omfatta hela Sverige och fungera för hela besöksnäringen, till exempel boende, sevärdheter, aktiviteter och evenemang. Utvecklingen av systemet bygger på kunskap och erfarenheter från de mest erfarna inom området, VisitScotland, Green Tourism Business Scheme (GTBS) och Nya Zeeländska Qualmark är några av dem som bidragit i processen.

Under år 2012 kvalitetssäkras de 100 första svenska företagen i det nya systemet. Utvecklingen av systemet har pågått sedan 2009 och en nationell lansering är planerad till i början av år 2015. Målet med systemet är att Sverige skall få en kvalitetssäkrad starkt växande besöksnäring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar, helst överträffar gästernas förväntningar.

Västsvenska Turistrådet är ansvarig och driver detta nationella projekt på uppdrag av Tillväxtverket.

Dela den här nyheten med dina vänner
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin